Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az utolsó módosítás dátuma: 2023.04.28.

Weboldalunk:
 • www.parkauto.hu
A fenti weboldal üzemeltetője: Park Autójavító Bt., 7400-Kaposvár, Szent Imre u. 14., adószám: 25243141-2-14, cégjegyzékszám: 14-06-301938

Az üzemeltető által a weboldalakon elérhető információk, hirdetések, kapcsolódó szolgáltatások használatának általános szerződési feltételei a következők:

Jelen ÁSZF érvényes a weboldalakon elérhető szolgáltatásokra, hirdetési- és egyéb szerződésre (szerződésekre), kivéve ha a szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. A weboldalra, weboldalakra lépéssel a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban részletezett ÁSZF-t, illetve gyári akatrész ajánlatkérés, megrendelés esetén a "Gyári alkatrész ajánlatkérés" menüre lépésével, az "Elfogadom az ÁSZF-t" szöveg bejelölésével.
Az üzemeltető az ÁSZF-t bármikor módosíthatja a Felhasználó külön értesítése nélkül.
Az aktuális ÁSZF-t a weboldal „ÁSZF” menüpont alatt (oldalsáv részében), illetve a lábléc részben érheti el.


Alapfogalmak

Felhasználó,Vevő: természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a saját nevében, illetve harmadik személy nevében, megbízásával használja a weboldalt, gyári alkatrészre kér árajánlatot, illetve akinek a reklám jellegű hirdetését az üzemeltető megjeleníti a fent megnevezett weboldalakon. A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-t, illetve az ÁSZF részét képező Adatvédelmi szabályzatot, Szállítási és fizetési feltételeket. fogyasztó:Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználók.
Szolgáltatás: Az üzemeltető biztosítja a weboldalak elérhetőségét, használatát, gyári alkatrész árajánlat kérésére ad lehetőséget. A weboldalra lépéshez,a weboldal használatához regisztráció nem szükséges, használatuk díjmentes. A "Javításaim" menüpont a regisztráció után díjmentesen használható.
Szállító:A fenti weboldal üzemeltetője A "Javításaim" menüpont alatt a szervizünkben az Ön gépjárművére adott árajánlatok, illetve elvégzett javítások tekinthetők meg fényképekkel, számlákkal.
Az ÁSZF-ben írtak szerint az üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a felhasználó megrendelését visszautasítsa. Fizetős szolgáltatás megszűnik, ha az egyedi megállapodásban meghatározott időtartam eltelik, illetve az ÁSZF-ben írt egyéb események bekövetkezése esetén, mely a jogviszony(ok) megszűnését eredményezi.
Jogszabályokban szereplő vállalkozás: megegyezik a weboldalak üzemeltetőjével.

Árak

A feltüntetett árak Ft-ban megadott árak, melyek bruttó értékben vannak megadva, azaz a 27%-os ÁFA értékét tartalmazzák.
Az alkatrész bruttó ára a szállítási költségét nem tartalmazza.
Az aktuális szállítási díjak a weboldal lábléc részén a Szállítási és fizetési feltételek pont alatt tekinthetők meg.
Az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatlan részét képezi a Szállítási és fizetési feltételek, így az Általános Szerződési Feltételek elfogadása a Szállítási és fizetési feltételek elfogadását is jelenti.

Szállítás, kártérítés

Az alkatrész, alkatrészek Ön részére történő kiszállításakor a csomag átvételének a lépései a következők:
 • A kiszállítás időpontjában az átvevő köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni.
 • Ha az átvétel során meggyőződik arról, hogy a termék, csomag sérülés- és hiánymentes, akkor az átvételi elismervényt aláírja, a terméket, csomagot átveszi.
 • Ha az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, illetve hiányosan érkezik meg a csomag, a futárnak ezt jelezni kell, és a futárnál kárjegyzőkönyvet kell felvenni.
Szállításból adódó reklamációt csak azokra a termékekre, csomagra tudunk elfogadni, melyek a futárnál a kiszállítás során a kárjegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek.
A termék, csomag átvételét követően észlelt sérülésekre, hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem tudjuk figyelembe venni, nem tudjuk elfogadni.
Szállításból adódó reklamációját a kárjegyzőkönyvön rögzítettek alapján 1 munkanapon belül jelezze felénk írásban a parkauto@parkauto.hu e-mail címre.

Ha a fenti időpontokig a termék, csomag szállítása során felmerült sérülést, hiányt nem jelzi felénk , akkor a számlán található alkatrészeket hiánytalanul- és sérülésmentesen átvettnek tekintjük, és a későbbiekben semmiféle hiánnyal vagy sérüléssel kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.


Regisztráció

A "Javításaim" menüpont eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció ingyenes. A regisztrációs során beírt adataink elküldésével a regisztráció megtörténik. A regisztrációs adatai megadott email címére kiküldésre kerülnek, mely regisztrációs adatokat később módosítani tudja.
A regisztráció során a Felhasználó elfogadja az Általános Szerződési Feltételek-et.
A regisztráció és az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználó és az Üzemeltető között a szerződés ráutaló magatartással jön létre, magyar nyelven.
A megkötött szerződés nem minősűl írásban megkötött szerződésnek. Egy Felhasználó egy regisztrációs felhasználónévvel rendelkezhet. Ha az üzemeltető észleli, hogy a felhasználó több felhasználó nevet üzemeltet, az Üzemeltető jogosult a felhasználónevet az összes adattal együtt törölni. Ez esetben is a felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet, és köteles a felhasználó az üzemeltető felmerült kárát, költségeit, ráfordított idejét megtéríteni. Ha a felhasználó hamis, félrevezető, egyéb okok miatt nem a valós adatait adja meg, akkor az üzemeltető köteles a regisztrációt, illetve a felhasználó felvitt adatait törölni bármilyen indoklás nélkül. Ilyen esetben a felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet, és köteles a felhasználó az üzemeltető felmerült kárát, költségeit, ráfordított idejét megtéríteni.Gépjármű kiterjesztett műszaki garancia biztosítás ajánlatkérés

Az ajánlatkérés a Kiterjesztett garancia menü Kiterjesztett garancia almenüben érhető el.

Használt gépjármű vásárlás fontos pénzügyi döntés, mely jelentős kockázatot is jelent.
A vásárlást követően felmerülő javítási költségekkel számolni kell.
Ezek a költségek a gépjármű életkorával összefüggő, a kopó-forgó alkatrészek cseréjével felmerült,..., váratlan meghibásodásból adódó költségek.
A váratlan belső mechanikai, elektromos vagy elektronikai meghibásodásból adódó költségeket (alkatrész+munkadíj) fedezi a gépjármű kiterjesztett műszaki garancia biztosítás.

A gépjármű kiterjesztett műszaki garancia biztosítás a gépjármű vásárlásakor köthető.

Az ajánlatunk tájékoztató jellegű, az ajánlat részünkről nem jelent szerződési kötelezettséget.

Ajánlatkérés menete:

Kérjük az ajánlat megadásához a Gépjármű adatok részt kitölteni szíveskedjen.

A gépjármű kiterjesztett műszaki garancia biztosítás számos opcióval rendelkezik, így az ügyfél, gépjármű vásárló saját igényeire szabhatja.

A Választható paraméterek részben meg tudja adni a kiterjesztett műszaki garancia biztosítás futamidejét, az éves futásteljesítményt, a kártérítési limit összegét, az önrész értékét. Ha a javítás idejére csereautó költségtérítést kér (ha a javítás ideje meghaladja a 24 órát), illetve a gépjármű CNG/LPG alkatrészek váratlan meghibásodásából adódó költségeit szeretné elkerülni, itt kiválaszthatja.

Ha a fenti részek kitöltésénél kérdése merül fel, illetve a választható paraméterek részben többféle ajánlatot is szeretne kérni (pl. 12 és 24 hónapra is kér ajánlatot; 0 Ft és 50 000 Ft-os önrész is érdekli), az Üzenet szövege részben tudja megadni.

Személyes adatok megadásával tudjuk Önnel felvenni a kapcsolatot, visszajelezni e-mailben az ajánlatkérésben az Ön által megadott adatokat, illetve e-mailben megküldeni Önnek az elkészült ajánlatot. Ha a kitöltött adatok hiányosak, illetve nem egyértelműek, és így részünkről az ajánlat elkészítése nem megoldható, akkor felvesszük Önnek a kapcsolatot (telefonon, illetve e-mailben) adategyeztetés, az ajánlat elkészítése céljából.
Gyári alkatrész árajánlatkérés, megrendelés

A "Gyári alkatrész ajánlatkérés" menüben a Felhasználó megadja a keresett gyári alkatrész, alkatrészek cikkszámát, amely lehet:
 • ha a Felhasználó tudja a gyári alkatrész, alkatrészek cikkszámát, azok megadásával,
 • ha a felhasználó tudja a gyári alkatrész, alkatrészek cikkszámát, de nem teljesen biztos benne: ekkor megadja a gépjármű adatait, mely alapján elküldjük az adott alkatrész(ek)hez tartozó robbantott ábrát (-ha az adott gépjármű márkához, típushoz van-) az alkatrész(ek) egyértelmű beazonosításához,
 • ha a felhasználó nem tudja a gyári alkatrész, alkatrészek cikkszámát: ekkor megadja a gépjármű adatait, a keresett alkatrész(ek) nevét, mely alapján elküldjük az adott alkatrész(ek)hez tartozó robbantott ábrát (-ha az adott gépjármű márkához, típushoz van-) az alkatrész(ek) egyértelmű beazonosításához.
Ha a "Gyári alkatrész ajánlatkérés" menüben a Vevő megadja a gyári alkatrész(ek) cikkszámát, a megadott e-mail címre elküldjük(Szállító) árajánlatunkat. Ha az elküldött árajánlatunkat(Szállító) a Vevő elfogadja, akkor a Vevő megrendeli a Szállítótól. Ha a "Gyári alkatrész ajánlatkérés" menüben az alkatrész(ek) egyeztetéséhez a vevő robbantott ábra(k) megüldését kéri, a megadott e-mail címre elküldjük(Szállító) a robbantott ábrákat. A robbantott ábrán, ábrákon a Felhasználó megadja azokat az alkatrész azonosító számokat, amit, amiket keres. A megkapott alkatrész azonosító szám, számok alapján megküldjük (Szállító) a gyári cikkszámot, cikkszámokat árajánlatban. Az árajánlatban általunk (Szállító) megadott gyári cikkszám(ok)-at a Vevő beazonosítja (- hogy erre gondolt-e -), majd ha az elküldött árajánlatunkat(Szállító) a Vevő elfogadja, akkor a Vevő megrendeli a Szállítótól. A megrendelés elküldése (ahol a Vevő a gyári alkatrész(ek)-t megrendeli a Szállítótól) írásbeli, rögzített szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jön létre.Gyári alkatrész rendelése, egyedi beszerzési feltételek

Gyári alkatrész rendelés, egyedi beszerzés
Gyári alkatrész(ek) megrendelése, beszerzése egyedi megrendelésnek, egyedi beszerzésnek minősül. Gyári alkatrész megrendelése, beszerzése során Vevő részéről történő jogosulatlan elállás esetén Vevő köteles Szállító kárát megtéríteni, azaz az elmaradt haszonra, a tényleges kárra, valamint a kárigény behajtása, érvényesítése során felmerült költségekre.
Szállító a gyári alkatrész(ek) megrendelése után rajta kívül álló ok, okok miatt - tőle független körülmények következtében - harmadik fél, felek részéről történő gyári alkatrész(ek) nem teljesítése, és/vagy a szállítási határidő bizonytalansága esetén a megrendelés teljesítésétől eláll, melyről a Vevő tákoztatatásra kerül, a nem teljesítésből adódó, a vevőnél felmerült károkat, költégeket megtéríteni nem köteles. Szállító Vevőnek e-mailben megküldött árajánlatában megadott szállítási idő csak tájékoztató jellegű, ettől a tényleges szállítási idő eltérhet. Ha az árajánlatban megadott tervezett,tájékoztató jellegű szállítási időhöz képest a tényleges szállítási idő hosszabb, nagyobb, a Vevő a Szállítóval szemben nem jogosult semmilyen anyagi és nem anyagi jellegű igényt támasztani.
Visszáru
Gyári alkatrészek egyedi megrendelésekor, beszerzésekor a gyári alkatrész(ek) visszavételét Szállító nem vállalja.
Jótállási feltételek
Gyári alkatrészek jótállási feltételeinek elengedhetetlen része az alkatrész szakműhelyben történő cseréje. Több márka esetében ez csak az adott márkaszerviz lehet. Kérjük a javítást, az alkatrész ki-, illetve beszerelését megelőzően tájékozódjon az aktuális márka alkatrész jótállási feltételeiről.

Felelősség

A felhasználó weboldalon megjelenő adataiból, közleményéből adódó jogviszonyoknak (bíróság, hatóság, harmadik személy) Üzemeltető nem alanya, az üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megfizetésére, megtérítésére Felhasználó kötelezi magát.
Az üzemeltető a fenti esetben a jogszabályi keretek között együttműködik a hatóságokkal.
A weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldal használata a felhasználó saját kockázata és felelőssége.
Felhasználókat terheli a teljes felelősség a felhasználói fiókjukkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért.
A weboldal esetleges hibájából adódó kárért, adatvesztésért, téves adat megjelenítésért az üzemeltető semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik, a weboldal használata a felhasználó saját kockázata és felelőssége.
Az üzemeltető jogosult ( de nem köteles ) ellenőrizni a felhasználó weboldalon megjelenő tartalmát. Ha tartalma jogot, jogszabályt sért, 2001. évi CVIII. törvény előírásainak nem felel meg (Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), etnikum, kisebbség elleni hangvételű, nemzetek, nemzetiségek jogait, vallási, politikai nézeteit sérti, erőszakos, jogszabálysértő cselekedetre felhív, buzdít, természet károsító, állatok jogait sértő, bármely pornográf, szexuális tartalmú, szerzői jogokat sért, személyes adatok védelmét megsérti, kegyeleti jogokat sért, gyermekek, fiatalkorúak, idősek, és más embercsoportok hiszékenységét kihasználja, bármely olyan hirdetés tartalom, amely a weboldal jogait sérti, annak működésével ellentétes, bármely olyan, a weboldalon, a weboldallal kapcsolatban megjelenő hozzászólás, kép, …, amely vállalkozásunk működését károsan éri, illetve sértő tartalommal rendelkezik, az üzemeltető jogosult a hirdetést törölni, és a felmerült költségeit, kárát a felhasználó köteles megtéríteni. A fent írt tartalomtól teljes mértékben elhatárolódunk, a Felhasználó által a weboldal használatából adódó károkért, jogsértésért felelősséget nem vállalunk.
A weboldalon a Felhasználó által megjelent tartalomért ( szöveg, kép, hirdetés, adatok ) teljes felelősséggel tartozik, a weboldalon a Felhasználó által megjelenő tartalomból, meghirdetett termékekből adódó, harmadik személynek okozott károkért a Felhasználó teljes felelősséggel tartozik, az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.
A weboldalon a Felhasználó által megadott adatok, információk alapján a felhasználó minősül szolgáltatónak ( 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ).
Azon esetekben, ahol a felhasználó regisztrációs adatai nem valósak, megtévesztőek, egyéb okokból érdeket sértőek, üzemeltető törli a regisztrációt.
Felhasználó a szolgáltatás igénybevételét, használatát másnak át nem engedheti, nem jogosult az ÁSZF elfogadásával az őt megillető jogokat részben vagy egészében harmadik személyre átruházni.
Felhasználó jelszavával belépése után teljes körű felelősséggel tartozik a weboldal szolgáltatásai használatáért.
Felhasználó jelszava nem megfelelő erősségéből adódó károkért felelősséget nem vállalunk.
Üzemeltető célja a weboldal folyamatosságának biztosítása. Üzemeltető jelen ÁSZF alapján nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak.
Előre nem látható körülmények (Vis maior) esetén egyik fél sem felel az egyedi megállapodásban levő kötelezettsége teljesítéséért. Üzemeltető hibájából történő késedelmes teljesítés esetén semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik.
Az üzemeltetőnek nem felróható okból történő megszűnés esetén a Felhasználó nem jogosult semmilyen anyagi és nem anyagi jellegű igényt támasztani a Társaság felé.
Az Üzemeltető nem garantálja a portál hiba és zavarmentes működését, ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét és állandó rendelkezésre állását, az üzemeltető semmilyen kártérítési felelősséggel nem tartozik.
A Felhasználó kijelenti, hogy a szolgáltatást az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe.


Sütik használata

Webhely alapvető működéséhez sütiket, valamint weboldalunk forgalmi elemzéséhez a felhasználói élmény javítása érdekében Google Analytics sütiket használunk. Weboldal alapvető működését biztosító sütik: A weboldal megfelelő működését, az ott található szolgáltatások, funkciók elérését, használatát biztosítják, elengedhetetlenek a weboldal futásához (pl.: a weboldal aloldalali közötti mozgás). Weboldalunk ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni. Az alapvető működést biztosító sütik használatához nem kell kérni a felhasználó beleegyezését. Statisztikai sütik: A weboldal üzemeltetőjének, tulajdonosának ad fontos információkat a weboldal oldalainak látogatottságáról (pl.: melyik aloldalt hányan látogatták meg; az aloldalon eltöltött időről; a látogatók földrajzi eloszlásáról; az operációs rendszer típusáról; a látogatás mobil telefonról, asztali számítógépről, tabletről történt-e, ...) A statisztikai sütik célja a kapott információk alapján a weboldal adott aloldalainak a javítása, fejlesztése a felhasználói élmény javítása érdekében. A statisztikai sütiket a Google Analytics szoftver állítja elő. A felhasznált adatok nem tartalmaznak személyes adatokat.
Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-t, illetve az ÁSZF részét képező süti szabályzatot is bármikor egyoldalúan módosítsa.
Az ÁSZF-t, illetve az ÁSZF részét képező süti szabályzat változásait jelen ÁSZF-ben tesszük közzé, a változások, módosítások azonnal hatályba lépnek.
A változások közzétételét követően a weboldal, weboldalak további használatával Ön kötelezően elfogadja magára nézve ezeket a változásokat, módosításokat.
A weboldal által használt sütik a következők:

süti neveaz adatkezelés céljaérvényesség
belepessütik engedélyezése, beállítása panel24 óra
PHPSESSIDa weboldal aloldalai közötti mozgás során a felhasználó állapotát tárolja, azonosítja A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
_gaInformációt gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. A felhasználók megkülönböztetésére szolgál. Google Analytics használja 2 év
_gidInformációt gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Az oldalmegtekintések tárolásához és számlálásához használható. Google Analytics használja 24 óra
_gat_gtag_(user ID)Információt gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Az egyedi felhasználói azonosítót tárolja. Google Analytics használja 1 perc
_ga_(container-id)Információt gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. A munkamenet állapotának megőrzésére szolgál. Google Analytics használja 2 év


Szerzői jogok

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a "Javításaim" menüpont alatt felvitt szöveget, képeket, egyéb fájl formátumokat az üzemeltető felhasználja, módosítsa, másolja, megjelenítse és az üzemeltetőnek semmilyen anyagi és nem anyagi jellegű kötelezettsége nem keletkezik. A weboldalak teljes tartalma, az adatbázisok, a teljes folyamathoz tartozó rutinok, az üzemeltető által a weboldalon megjelentetett információk ( beleértve a "Javításaim" menüpont alatt felvitt adatokat, képeket,...) szellemi tulajdont képeznek, szerzői jogi védelem alá tartoznak, melyek jogosultja az üzemeltető. A weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele, felhasználása részben vagy egészben tilos, polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A weblapra a felhasználó által feltöltött adatok tartalmában levő szerzői jogi, adatvédelmi előírásokba ütköző visszaélések a felhasználó felelősségi körébe tartoznak.


Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelő (Üzemeltető): Park Autójavító Bt., 7400-Kaposvár, Szent Imre u. 14., adószám: 25243141-2-14, cégjegyzékszám: 14-06-301938 Adatkezelés: Üzemeltető a Felhasználók regisztrációja során, illetve a "Gyári alkatrész ajánlatkérés" menüpont alatt megadott természetes személyazonosító adatokat ( személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány adatai, telefonszám ) szolgáltatatásai maradéktalan teljesítéséhez ( felhasználó részére, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos információk, változások – jogi, műszaki,technikai -, rendszerüzenetek), kapcsolattartás, "Gyári alkatrész ajánlatkérés" menüpont alatt az ajánlatkérés megküldéséhez, számlázás céljából, követeléseinek érvényesítése céljából használhatja fel.
Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatait nem ellenőrzi. A Felhasználó a téves személyes adatok megadásából származó károkért felelősséget vállal.
Adatkezelő harmadik személy számára csak bizonyos esetekben teszi hozzáférhetővé Felhasználó megadott személyes adatait (törvényi rendelkezés, hatósági megkeresés; Adatkezelő követelés érvényesítése; Adatkezelőt ért sérelmek érvényesítése). Ebben az esetben az adatszolgáltatásból származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
A regisztrációs adatok megadása a felhasználó részéről önkéntes, adatait bármikor módosíthatja, illetve regisztrációját törölheti.
Az Adatkezelő az Adatvédelmi Szabályzatot bármikor egyoldalú döntésével módosíthatja a Felhasználó külön értesítése nélkül.
Az adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.


Kezelt személyes adatok

Regisztráció, belépés menü Regisztráció, illetve Regisztrációs adatok módosítása almenüben:
Magánszemély, vállalkozás ügyvezető neve; E-mail; Telefonszám; Lakhely címe (Megye; Település irányítószáma, neve; Utca, házszám)
Gyári alkatrész menü Gyári alkatrész almenüben:
Magánszemély, vállalkozás ügyvezető neve; E-mail; Telefonszám; Lakhely címe (Megye; Település irányítószáma, neve; Utca, házszám)
Kiterjesztett garancia menü Kiterjesztett garancia almenüben:
Magánszemély, vállalkozás ügyvezető neve; E-mail; Telefonszám; Lakhely címe (Megye; Település irányítószáma, neve; Utca, házszám)


Regisztráció megszüntetése, adatok törlése

Az üzemeltető a felhasználó adatait, a "Javításaim" menüpont alatti tartalmat,képeket törli bármilyen indoklás nélkül, ha az előzőekben említett ok, okok bármelyike előfordul.. Ilyen esetben a felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet, és köteles a felhasználó az üzemeltető felmerült kárát, költségeit, ráfordított idejét megtéríteni. A regisztráció megszűnik, ha felhasználó regisztrációját törli, illetve a fent említett esetben az üzemeltető törli. Ha a felhasználó regisztrációját az üzemeltető törli, a regisztráció törlésével a felhasználó adatai, árajánlatok, számlák, képes is törlésre kerülnek.


A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet alapján:
13. §
A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni (A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények üzlethelyiségen kívül kötött szerződés esetén) .
19. §
A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni (A szerződéskötésre vonatkozó formai követelmények távollévők között kötött szerződés esetén).
20.§
(1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
 • a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  • aa) a terméknek,
  • ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
  • ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  • ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 • b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Üzemeltető a felhasználó fogyasztó felé határidőket csak abban az esetben tudja betartani, ha az üzemeltető a teljesítést a felhasználó fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg (Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően), és a felhasználó fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti, elállási jogát nem gyakorolhatja.
A felhasználó fogyasztó az elállási, vagy felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván,a nyilatkozatot az üzemeltető posta, illetve email címére kell eljuttatni (Üzemeltető adatai az „Ügyfélszolgálat, panasz kezelés” pont alatt található).
A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.
Elállási nyilatkozat
Címzett [Park Autójavító Bt.; 7400-Kaposvár, Szent Imre u. 14; e-mail: parkauto@parkauto.hu]:
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):
Kelt


A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

23. §
(1)
Ha a fogyasztó a 22. § b) pontjának (fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja) megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
(2)
A 22. § b) pontjának megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
(3)
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
(4)
Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A felhasználó fogyasztó köteles megtéríteni az Üzemeltető ésszerű költségeit, ha a fogyasztó kifejezett kérése,hogy az üzemeltető a teljesítést már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, és az üzemeltető teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.


A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

24. §
(1)
Ha a fogyasztó a 22. § b) pontjának megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
(2)
A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
(3)
25. §
A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
26. §
(1)
Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.
(2)
E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.
28. §
A fogyasztót a 20. § szerinti joga gyakorlásával összefüggésben a 23. § (3) bekezdésében, valamint 24–26. §-ban meghatározottakon felül további költség és egyéb kötelezettség nem terheli.


A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
Nem illeti meg az elállási jog a Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. 29. §
 • (1)
 • A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
  • a)
  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  • b)
  • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  • c)
  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (pl.: a járművek kulcsai, vezérlőegységet tartalmazó elektromos alkatrészei, biztonságtechnikai alkatrészei [pl.légzsákrendszer elemei], ill. minden olyan ritkán fogyó eredeti gyári alkatrész, amit csak a gyártóműtől a vevő külön megrendelésére lehet beszerezni);
  • d)
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • e)
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza(Ide tartoznak a járművek elektromos alkatrészei, kenőanyagok és egyéb technikai folyadékok, paszták, melyek felhasználhatósága és épsége a gyári csomagolás felbontása után nem szavatolható);
  • f )
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • g)
  • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
  • h)
  • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
  • i)
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  • j)
  • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
  • k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
  • l)
  • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű- kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
  • m)
  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
 • (2)
 • Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

A fogyasztót megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre

30. §
(1)
Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a fogyasztó 20. § szerinti jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti.
(2)
A fogyasztó a vállalkozásnak a járulékos szerződés felbontásából vagy megszüntetéséből eredő kárát nem köteles megtéríteni, és a szerződés felbontásával vagy megszüntetésével összefüggésben tőle egyéb költség – a 23. § (3) bekezdésében, valamint a 24–26. §-ban meghatározott esetek kivételével – nem követelhető.
(3)
A vállalkozás köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a fogyasztó elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.


Ügyfélszolgálat, panasz kezelés

Ügyfélszolgálatunk, elérhetőségünk:
 • telefonszám: 30/865-3520
 • postacím: 7400 – Kaposvár, Szent Imre u. 14.
 • email cím: parkauto@parkauto.hu
Felhasználó panaszaival a fenti elérhetőségeken fordulhat az üzemeltetőhöz.
Az üzemeltető és a felhasználó között esetleg felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezik.
Ha a békés rendezés nem lehetséges, panasszal fordulhat:
 • Somogy Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
 • 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
 • levélcím: 7401, Kaposvár, Pf. 76
 • telefon: 06 82/ 510 868
 • e-mail: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu
 • Kaposvár Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
 • 7400 Kaposvár Kossuth L. tér 1.
 • telefon : 0682 / 501-501
 • e-mail: jegyzo@kaposvar.hu
 • Somogy Megyei Békéltető Testület
 • 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
 • telefon: 06 82/ 501 000
 • e-mail: skik@skik.hu
 • Kaposvári Törvényszék
 • 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 3.
 • levelezési cím: 7401 Kaposvár Pf. 116.
 • központi telefonszám: 06 82/ 528 228
 • e-mail: torvenyszek@kaposvarit.birosag.hu